wtorek, 20 sierpnia 2019

Darmowy test na inteligencję dla wszystkich zainteresowanych


Dzisiaj wiemy już, jak wiele jest rodzajów inteligencji. Żeby uzyskać dokładną odpowiedź na pytanie, który z jej rodzajów jest u nas najmocniej rozwinięty, trzeba zainteresować się bardzo szczegółowym rodzajem testów. Jednak ogólne predyspozycje i umiejętności powinien sprawdzić dobry test na inteligencję.

Niegdyś wszystkie tego typu testy koncentrowały się przede wszystkim na zdolnościach matematyczno-logicznych i wyobraźni przestrzennej. Jednak to się zmieniło, rozszerzając się na kompetencje słowno-językowe. Taki darmowy test na inteligencję bada przede wszystkim wszechstronność, zdolność logicznego rozumowania, zestawiania słów, znajdowania związków między nimi, umiejętność dostrzegania procesów, przyczyn i skutków. 


Należy przy tym pamiętać, że nawet nie do końca zadowalający wynik ogólnego testu nie jest jeszcze powodem do załamywania rąk – może przecież być tak, że nasze zdolności wykształciły się i wyspecjalizowały w bardzo konkretnej dziedzinie. Ogólnie jednak elastyczność umysłu jest pożądana i ułatwia życie, dlatego najlepiej podejść do sprawdzianów inteligencji nie jak do prawdy objawionej, tylko jako do metody na ćwiczenie umysłu i rozszerzanie swoich umiejętności, zwłaszcza jeżeli wiąże się to z wyjściem ze strefy intelektualnego komfortu.

sobota, 10 sierpnia 2019

Jaki masz typ osobowości?


Chęć poznania swojego typu osobowości to częsta motywacja użytkowników sięgających po quizy psychologiczne. Oczywiście większość z nas mniej więcej zna siebie i wie, jakich reakcji może się po sobie spodziewać, ale ujęcie tego w konkretne ramy to zupełnie inna kwestia.

Psychologowie od stuleci tworzą nowe koncepcje podziału osobowości i zapewne wciąż będą je tworzyć. Skupiają się na innych aspektach, dziedzinach, formach wyrażania cech charakteru. Z niektórymi podziałami można się zgadzać, z innymi mniej. Jedne są bardziej ogólne i klasyczne, inne dotyczą bardzo konkretnego wycinka rzeczywistości. 


Jedno się nie zmienia – przyjemność z rozwiązywania quizów, które mogą nam uświadomić coś ciekawego o nas samych. Dla tych, którzy chcą poznać swój typ osobowości, test jest najkrótszą i najprzyjemniejszą drogą. A wynik może – kto wie? – zawierać ciekawostki, których się nie spodziewaliśmy i które okażą się sympatycznym zaskoczeniem.