piątek, 21 grudnia 2018

Motywy literackie na maturze. Jak porządkować wiedzę?


Matura to ważny egzamin, przełomowy w życiu każdego ucznia. W zależności od cech charakteru podchodzi się do niego w odmienny sposób: niektórzy mobilizują się na ostatniej prostej, inni sumiennie pracują z dużym wyprzedzeniem, jeszcze inni wyjątkowo się denerwują i stresują, co utrudnia im naukę. Jedno pozostaje niezmienne – zakres materiału do opanowania.

Egzamin z języka polskiego wymaga zgłębienia obowiązkowych lektur, co wychodzi poza zwyczajne przyswojenie fabuły, chociaż to oczywiście ważne. Maturzysta musi umieć myśleć kompleksowo, widzieć kontekst, odnosić czytaną książkę do rzeczywistości historycznej, w której powstała, rozpoznawać cechy stylu właściwe dla epoki. Kiedy w perspektywie jest matura, motywy literackie to jeden z elementów, które trzeba dobrze opanować, umieć zestawić ich obecność w różnych utworach z różnych okresów literackich. 


Jest ich wiele – motyw matki, rodziny, ojczyzny, wsi, wojny, miłości... można wymieniać i wymieniać. Nie da się przewidzieć, który z nich pojawi się ostatecznie na egzaminie maturalnym, lepiej zatem uprzedzająco przyswoić sobie ich jak najwięcej i porządkować wiedzę na bieżąco, na przykład – rozwiązując quiz motywów literackich!

poniedziałek, 10 grudnia 2018

Województwa i ich stolice na mapie Polski. Czy zdołasz je dopasować?

Jako mieszkańcy Polski powinniśmy przynajmniej w zarysie opanować strukturę podziału administracyjnego naszego kraju. Dotyczy to zarówno podziału na województwa, jak i ich poszczególnych stolic.

Quiz, którego tematem są województwa i stolice, polega na odpowiednim dopasowaniu do siebie podanych haseł. Niektóre są bardziej oczywiste, inne mniej - zazwyczaj bliższe są nam rejony, w których sami zamieszkujemy, lepiej też kojarzymy te, które z różnych względów częściej przewijają się w wiadomościach, jak województwo mazowieckie czy śląskie.

Jeśli jednak nie jesteśmy mieszkańcami województwa podkarpackiego czy lubuskiego, może się okazać, że trudno wytypować właściwie jego stolicę. A może jednak wcale nie? W końcu to ważna wiedza, którą warto mieć opanowaną dla podstawowej orientacji i dobrego obycia. Można zatem taki quiz o województwach potraktować jako osobisty sprawdzian i dać sobie szansę na zdobycie imponującego wyniku albo przynajmniej uświadomienie sobie, co jeszcze wymaga pewnego doszlifowania.

poniedziałek, 3 grudnia 2018

Quizy dla dzieci - uczą i bawią jednocześnie

Bazę wiedzy zaczynamy budować już w bardzo młodym wieku. Dzieci chłoną jak gąbka wszystko, co je otacza, przyswajają informacje w błyskawicznym tempie i nabywają umiejętności, które wraz z upływem lat rozwijają i wykorzystują. To zatem dobry moment, by dodatkowo pobudzać intelektualne predyspozycje dziecka, proponując mu rozrywkę w postaci quizów.

Quizy dla dzieci są pomyślane w ten sposób, by uruchomić u maluchów kreatywność i samodzielne myślenie, motywując je do wykorzystywania nabytej wiedzy, ale jednocześnie ich konstrukcja jest prosta i przyjazna, żeby młody odbiorca nie znużył się i zniechęcił już na starcie.

Jest wiele sposobów, by mądrze wykorzystać możliwości, jakie daje quiz wiedzy dla dzieci. Mogą skorzystać na tym nauczyciele w szkole, by uatrakcyjnić lekcje i zainspirować podopiecznych do uzupełniania wiedzy. Również rodzice mogą posłużyć się takim quizem, by twórczo spędzać z dzieckiem czas, inwestując przy okazji w jego rozwój. Wreszcie może to być sympatyczna rozrywka na spotkanie kilkorga dzieci, ponieważ podstawowa idea takiego quizu to nauka przez zabawę. Te pierwsze próby zaś naprawdę mogą zaprocentować w przyszłości.